Filter results by:
Sort by: relevance - date
Upload your resume - Let employers find you

₨210,000 jobs in Uttar Pradesh

Page 1 of 1 jobs
Jellyfish HR
Ban, Uttar Pradesh
Apply securely with Indeed Resume
  • Mức lương: 210,000 Yên trở lên (tùy trình độ và kỹ năng ngoại ngữ, kinh nghiệm).
  • Phát triển iOS app project về các lĩnh vực như game, tool application (EX photo…
» Post your resume - It only takes a few seconds